Ökusten AB

Entreprenadfirman som löser dina problem. Vi finns här för att lösa hela eller delar av ert projekt. Hjälper även till med husgrunder, pooler, gröna ytor, vägbyggen samt dränering och dikning. Vi ordnar också med bemanning för ert jordbruk vid behov. Vi säljer grus och matjord. Kontakta oss idag!

Landsvägen Halltorp 103, 387 92 Borgholm

Öland/kalmar